Op donderdagavond 15 juli jl. is vrij onverwacht onze penningmeester en
bestuurslid Harrie Beurskens overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar de
afgelopen weken ging zijn gezondheid langzaam vooruit en waren er goede
vooruitzichten op herstel. Wij verliezen in Harrie niet alleen een uitstekende en
secure penningmeester maar bovenal een goede vriend.
De relatie met onze partnerstad Marktredwitz betekende veel voor Harrie, hij
reisde er graag zelf naar toe, liefst een dag eerder dan de grote groep.
Als contactpersoon bij ons vaste Hotel Meister Bär regelde hij vooraf alle zaken,
of het nu ging om enkele personen of om ruim honderd bij een lustrumviering.
Tijdens onze vergaderingen kwam hij vaak met verrassende opmerkingen,
meestal verpakt in zijn bijzondere humor. Vooral deze inbreng maakte hem zo
waardevol en bijzonder binnen onze stichting.
De verslagenheid is dan ook groot bij zijn vrienden en bekenden, ook in
Marktredwitz.
Wij wensen zijn echtgenote Petra veel sterkte in deze dagen rond zijn afscheid
maar zeker ook voor de komende tijd. Een mooie herinnering aan Harrie is
hierbij zeker tot steun.