2006
Wim Leijendekkers werd benoemd tot voorzitter en Wiel Heyman nam het secretariaat op zich.
Penningmeester Frans Heijnen beëindigde het lidmaatschap.
Harrie Beurskens werd de nieuwe penningmeester.

Mei
Marktredwitz
Opening Gartenschau op 24 mei 2006.
Reisdelegatie uit Swalmen:

Wim Denie en echtgenote, burgemeester
Frans van Dael met echtgenote, wethouder
Wim Leijendekkers en echtgenote, comité
Wiel Heyman en echtgenote, comité
Harrie Beurskens en echtgenote, comité
Wim Evers en echtgenote, comité
Edwin Ransz, Koninklijke Harmonie St. Caecilia Swalmen

Koninklijke Harmonie St. Caecilia zal dat jaar voor een concert op de Gartenschau en de inwijding “Swalmener Platz” naar Marktredwitz reizen.

Juli
Marktredwitz
Altstadtfest 15 juli 2006.
Uit Swalmen reisden 123 personen naar Marktredwitz.
Reisdelegatie uit Swalmen;

Wim Denie en echtgenote, burgemeester
Frans van Dael en echtgenote, wethouder
Henk Vrinds en echtgenote, secretaris
Rick Füsers, raadslid
Wiel Slabbers en echtgenote, raadslid
Comité Swalmen-Marktredwitz, compleet met echtgenotes, behalve Petra Beurskens
Swalmens Liedertafel; Hans en Rika Beurskens, Hans en Ursela Spee, Huub en Lucy Suylen, Felix Ramakers en Bertha, Sjaak Muiter, Wim Perriëns en Piet de Wit
Overige; Ton Beurskens, Jan Cox, Piet en Mia Dingelstad, Jan en Marianne Geraedts. Paul en Iwona Lemmens uit Geleen.

Vrijdag 14 juli 2006
Concert Kon. Harmonie St. Caecilia in de Städtische Turnhalle.

Zaterdag 15 juli 2006
Concert Kon. Harmonie St. Caecilia op podium Gartenschau. Op het Altstadtfest waren alle gasten uit Swalmen aanwezig.

Zondag 16 juli 2006
Inwijding “Swalmener Platz”;
Feestelijk inwijding door de Katholieke pastor en de Protestante pastores uit Marktredwitz. Muzikale omlijsting door Kon. Harmonie St. Caecilia. Buiten de Swalmer delegatie waren veel Marktredwitzer inwoners bij de feestelijkheden aanwezig.

December
Swalmen
Herindeling
Door herindeling kwam op 31 december 2006 een einde aan de gemeente Swalmen.
Bezoek uit Marktredwitz.
Bij gelegenheid van het afscheid van Burgemeester Wim Denie en secretaris Henk Vrinds was Oberbürgermeisterin Frau dr. Birgit Seelbinder met echtgenoot te gast in Swalmen. Zij verbleven in hotel Kasteeltje Hattem in Roermond. Op vrijdagavond 29 december 2006 dineerde het echtpaar Seelbinder met echtpaar Denie in hotel Kasteeltje Hattem. Aansluitend vond in Brasserie Diony een bespreking plaats tussen Oberbürgermeisterin mw. Seelbinder en Comité‚ Swalmen-Marktredwitz Belangrijkste punten waren;

De stad Marktredwitz blijft de partner van Comité Swalmen-Marktredwitz.
Vanuit Marktredwitz vinden in 2007 reizen plaats naar partnersteden in Italië en Oostenrijk. Comité Swalmen-Marktredwitz is uitgenodigd.
Door vroegpensioen van Peter Schwägerl vinden per 1 jan. 07 enkele personele veranderingen plaats binnen het ambtelijk apparaat in Marktredwitz.
Comité Swalmen-Marktredwitz gaat bij de spoorwegen (NL en D) na of (groeps)reizen naar Marktredwitz per trein aantrekkelijk kunnen zijn.
Er worden wederzijds inspanningen geleverd om het toerisme te stimuleren.
Jaaragenda 2007.

Op zaterdag 30 december 2006 was Oberbürgermeisterin Frau Dr. Birgit Seelbinder met echtgenoot en het Comité Swalmen-Marktredwitz aanwezig bij de afscheidsreceptie van Burgemeester Wim Denie en secretaris Henk Vrinds. Mw. Seelbinder hield een toespraak. Tijdens de receptie maakte mw. Seelbinder en echtgenoot kennis met burgemeester Van Beers van Roermond en echtgenote.

Ter afsluiting van het bezoek bood het Comité Swalmen-Marktredwitz Oberbürgermeisterin mw Birgit Seelbinder met echtgenoot en chauffeur een dinér aan in herberg “De Bongerd” in Beesel.

2007
Januari
Marktredwitz
Nieuwjaarsreceptie
Namens het comité reisden Harrie Beurskens en Wiel Heyman per trein naar Marktredwitz. Met enig geluk arriveerden zij tijdig in Marktredwitz. De hevige stormbuien hadden het treinverkeer in Beieren behoorlijk ontregeld. De trein reed nog tot Marktredwitz en stond daarna stil.
Op donderdag 18 januari waren Harrie en Wiel te gast bij de Nieuwjaarsreceptie van de stad Marktredwitz.
Op vrijdag 19 januari hadden Harrie en Wiel een gesprek met Lothar Friedman en Alexander Letz, medewerkers van de stad Marktredwitz. Er werden diverse toekomstige plannen besproken.

April
Roermond-Swalmen
Bezoek 26 personen uit Marktredwitz vanaf 26 april 2007
In de loop van donderdag 26 april arriveerden 26 gasten, waaronder enkele Stadträte, uit Marktredwitz in Roermond waar zij werden verwelkomd door de comitéleden. Wiel had voor de bezoekers kamers gereserveerd in het Theaterhotel.
Verrassende bijkomstigheid was dat comitélid Wiel Heyman (thuis) een koninklijke onderscheiding ontving uit handen van burgemeester Van Beers. ’s Avonds waren enkele gasten uit Marktredwitz aanwezig op het feest bij Wiel thuis.
Op vrijdag 27 april maakten de gasten een bustour door Swalmen. Hier werd o.a. een bezoek gebracht aan de tuinen van kasteel Hillenraad. Vervolgens werden de drijvende woningen van Marina Oolderhuuske bewonderd. Aansluitend vond, onder leiding van Marij Pilz, een rondleiding plaats door Roermond.
Op zaterdag 28 april reisde het reisgezelschap, vergezeld van comitéleden en hun dames, per bus met aan het stuur Roland Biersack, naar de Keukenhof, Zandvoort en Amsterdam. Een geweldige reis met rondleiding en boottocht in Amsterdam.
Zondag 29 april 2007 reisden de bezoekers, met medeneming van de nodige kilo’s asperges, terug naar Marktredwitz.

Juli
Marktredwitz
Altstadtfest op 14 juli 2007
Het feestweekend rond het Altstadtfest 2007 duurde van donderdag 12 tot zondag 15 juli 07.

Henk van Beers en echtgenote, burgemeester
Wim Kemp, wethouder
Frans van Dael en echtgenote, raadslid
Frans Pesch, kabinet
Leo en Nelly Beek, comité
Harrie Beurskens, comité
Wiel en Mariet Heyman, comité
Wim en Beb Leijendekkers, comité
Hans Spee, Swalmens Liedertafel

Om 18.00 uur werd de tentoonstelling “100 Jaar Stadsrechten Marktredwitz” feestelijk geopend.
Na afloop vermaakten de Roermondse gasten zich, met diverse Marktredwitzer vrienden, in “Die Winkelmühle”.
Vrijdag 13 juli 2007
Raadslid Frans van Dael en echtgenote kwamen per auto aan vanaf hun vakantieadres. Uit Swalmen arriveerde vrijdag een bus met de overige comitéleden en echtgenotes, Joekskepel “Kiek mer” en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Marktredwitz.
Vrijdag maakten de Roermondse gasten, o. a. begeleid door Stadtrat Willi Englmann, een zeer geslaagd uitstapje naar het Tsjechische Kuuroord Franzensbad.
’s Avonds vierden de steden Marktredwitz en Vils (A) hun 15-jarige partnerschap en Marktredwitz en Castelfranco Emilia(I) hun 10-jarige partnerschap. Joekskepel Kiek Mér speelde na de feestelijkheden enkele stemmige nummers.
Zaterdag 14 juli 2007
’s Morgens was er op het terras van het Marktredwitzer Forsthaus een “treffen” (met dinér) van burgemeesters en comitéleden uit alle partnersteden. Overige gasten uit Swalmen genoten van een rondleiding door de stad Marktredwitz door Willi Englmann.
Om 14.00 uur opende Oberbürgermeisterin Frau Dr. Seelbinder het traditionele Altstadtfest. Alle gasten amuseerden zich kostelijk.
Zondag 15 juli 2007
In de ochtend werd een bezoek gebracht aan en een wandeling gemaakt door het Auenpark, het voormalige Gartenschaugelände (2006). Aansluitend werd op het terras deelgenomen aan een “Bayrische Brotzeit”.
Aansluitend reisden de Roermondse (en Swalmense) gasten, met uitzondering van enkele comitéleden, huiswaarts.

2008
Januari
Marktredwitz
60e Verjaardag Mw. Seelbinder
Op 22 januari vierde mw. Seelbinder haar 60e verjaardag. Gemeente Roermond en Comité Swalmen – Marktredwitz waren uitgenodigd op het feest. Namens het comité gaven Wim Leijendekkers en Wiel Heyman met echtgenotes acte de présence. Gemeente Roermond stuurde een schriftelijke felicitatie.

Maart
Marktredwitz
Verkiezingen
Op 2 maart werd mw. Seelbinder herkozen als Oberbürgemeisterin van Marktredwitz. Gemeente en Comité stuurden schriftelijke felicitaties. Hiervoor werden bedankbrieven ontvangen. Willi Englmann werd niet herkozen als Stadtrat.

Juli
Marktredwitz
Altstadtfest 18 t/m 21 juli 2008
Vanuit Swalmen en Roermond reisden 59 personen, waaronder het echtpaar Van Beers, per bus en auto naar Marktredwitz. Uit Roermond maakte de dansgroep “Wisselpas” deel uit van het gezelschap.
Vrijdag werd de 25-jarige partnerschap van Marktredwitz en La Mure gevierd. Wisselpas verzorgde hierbij een geslaagd en zeer gewaardeerd optreden.
Zaterdag werd in het gymnasium de 45-jarige samenwerking tussen scholen uit Marktredwitz en La Mure gevierd.
Namiddag om 14.00 uur opende mw. Seelbinder het tradtionele Altstadtfest. Burgemeester Van Beers groette de bezoekers namens Swalmen-Roermond. Burgemeester en echtgenote reisden aansluitend terug naar Roermond. Wisselpas gaf ook hier weer een mooie show ten beste.
Zondag bezochten alle buitenlandse gasten het Bürgerpark “Katharinenberg” in Wunsiedel waar hen een prachtige roofvogelshow werd aangeboden. In de nabijgelegen jeugdherberg werd het gezelschap getrakteerd op een prima middagmaal.
Aansluitend reisden alle gasten naar huis.

2009
Januari
Marktredwitz
Reis
Donderdag 8 januari 2009 vond in de Städtische Turnhalle de Nieuwjaarsreceptie van de Oberbürgermeisterin plaats. Harrie Beurskens en Wiel Heyman reisden op woensdag 7 januari per trein naar Marktredwitz. Dit was een ware marteling want meer dan de helft van de reis hebben zij moeten staan.

Vergadering
Donderdag hadden Harrie en Wiel in het stadhuis aan de Egerstraße 2 een vergadering met de heren Friedmann en Letz van de stad en Willi Englmann van het plaatselijk comité.
Agendapunten waren;

Altstadtfest 2009 op zaterdag 18 juli
Viering 1e lustrum partnerschap op 17 okt. 2009 in Swalmen-Roermond
Viering1e lustrum partnerschap in juli 2010 in Marktredwitz
Uitwisselingen
Diversen

Nieuwjaarsreceptie
Bij de opening van de nieuwjaarsreceptie heette mevrouw Seelbinder de bezoekers en gasten van harte welkom. Een speciale groet gold Harrie Beurskens en Wiel Heyman die extra de lange reis uit Swalmen hadden gemaakt. Mevrouw Seelbinder vermeldde dat de voorbereidingen op het lustrumfeest een extra reden van de reis waren.
Bij de nieuwjaarsreceptie werden personen geëerd die door verenigingen en instellingen waren voorgedragen. Harrie en Wiel hebben de rest van de avond de contacten met vrienden onderhouden en nieuwe vriendschappen gesloten.
Op vrijdag 9 januari aanvaarden de twee comitéleden de terugreis naar Swalmen. Ook dit was weer een hele klus.
Juni
Swalmen
Fietsclub te gast in Swalmen van 16 tot 18 juni 2009
Na enkele dagen onderweg te zijn geweest kwamen op dinsdag 16 juni in de namiddag 9 fietsers en 2 begeleiders uit Marktredwitz aan op de markt in Swalmen. Ze werden verwelkomd door Comité Swalmen-Marktredwitz en een afvaardiging van de Swalmense fietsclub Velo l’eauloo. De gasten namen die avond hun intrek in Groenwoud.
Voor het korte verblijf van de Duitse gasten waren er diverse activiteiten georganiseert door het comité.
Samen gegeten bij ’t Baekske, bezoek gebracht aan Marina Oolderhuiske en gewokt in Swalmen. Tijdens de stadswandeling werden de gasten en comité in het stadhuis ontvangen door burgemeester Van Beers. Op donderdag 18 juni werden de gasten in het Groenewoud uitgeleide gedaan door leden van Velo l’eauloo en Comité Swalmen-Marktredwitz.
Enkele leden van Velo l ‘eauloo zijn met de gasten meegefietst tot Keulen.
Weer hebben we nieuwe vriendschappen aan kunnen knopen.

Juli
Bad Windsheim
“Tag der Franken” op 5 juli 2009
In de Duitse deelstaat Franken (Beieren) wordt elk jaar, afwisslend in de bezirken Unter-Franken, Ober-Franken en Mittel-Franken, de “Tag der Franken” gevierd. In 2009 was het de beurt aan de stad Bad Windsheim in bezirk Mittel-Franken.
Bij dit feest werden de partnersteden van de gemeenten in genoemd bezirk uitgenodigd.
De stadt Marktredwitz had o.a. ook Swalmen-Roermond uitgenodigd. Gevolg gevende aan deze uitnodiging reisden Harrie en Petra Beurskens en Wiel Heyman op 4 juli, namens Comité Swalmen-Marktredwitz, naar Bad Windsheim.
De talrijke gasten, waaronder Beierens president Horst Seehofer, bezochten dit feest en velen lieten zich de uit Nederland meegenomen kostelijkheden goed smaken.
Juli
Marktredwitz
Altstadtfest van 17 tot 19 juli 2009
Op 17 juli reisten 53 Swalmenaren, waaronder Joekskepel “Aan dae Reem” per bus, met aan het stuur Bert Jenniskens, naar Marktredwitz.
Het gezelschap verbleef ik Meister Bär Hotel. Gelijk bij aankomst in het hotel pakten de leden van Aan dae Reem de instrumenten tevoorschijn en zetten op het zonovergoten terras van het hotel gelijk de trent voor het weekend.
De vele bezoekers van het tegenover het hotel gelegen station en passanten waren onder de indruk.
Op zaterdag 18 juli bracht het gezelschap een bezoek aan het Tsjechische kuuroord Franzensbad waar Aan dae Reem een concert gaf op het kiosk in het kuurpark. Zaterdagmiddag verzorgde Aan dae Reem een optreden op het Altstadtfest. Jammer dat dit feest kompleet verregende.
Aan dae Reem speelde de avond verder in het hotel.

Oktober
Swalmen-Roermond
Lustrumviering 5 jaar partnerschap Swalmen-Marktredwitz
Bij gelegenheid van het 5-jarige jubileum van de partnerschap organiseerde Comité Swalmen-Marktredwitz samen met de stad Roermond een mooi feestweekend.
Op donderdag 15 oktober ontving burgemeester Henk van Beers de ca. 50 gasten uit Marktredwitz, waaronder oberburgermeisterin Frau Dr. Birgitt Seelbinder en vele raadsleden, in het Roermondse stadhuis.
Comité en de gasten uit Marktredwitz brachten vrijdag een bezoek aan Amsterdam.
De zaterdag stond in het teken van de jublieumviering. ’s Morgens om 10.00 uur vond de officiële ontvangst plaats in zaal de Mert in Swalmen. Na het officiële gedeelte was er een lekker buffet. Na het nuttigen van het uitstekende buffet opende Frau Seelbinder in het Atrium van het voormalige gemeentehuis van Swalmen een kunsttentoonstelling van twee Marktredwitzer kunstenaressen.
’s Middags begaven burgemeester Van Beers, de gasten, Stichting Swalmen-Nepomuk en Comité Swalmen-Marktredwitz zich naar de Bosstraat in Swalmen waar de burgemeesters, met muzikale omlijsting door Aan dae Reem, het partnerschapsbord Nepomuk en Marktredwitz onthulden. Gelijke borden zijn ook gemonteerd onder de overige plaatsnaamborden van Swalmen.
Als onderdeel van de jubileumviering verzorgde mannenkoor Swalmens Liedertafel in Het Forum te Maasniel een concert waaraan naast koor, solisten, pianiste, ensembles van Trommel- en Fluiterkorps Heide en Konklijke Harmonie St. Caecilia Swalmen hun medewerking verleenden.
Op zondag bezochten de gasten eerst de jubileumreceptie b.g.v. het 120-jarig bestaan van Swalmens Liedertafel in café zaal ’t Klumpke in Swalmen. De gasten en comité werden vervolgens door gravin Wolff-Metternich op kasteel Hillenraad ontvangen. Bij een hapje en een drankje werd gezellig nagepraat over een geslaagd weekend waarna de Duitse gasten huiswaarts keerden.

2010
Januari
Marktredwitz
Harrie Beurskens, Wiel Heyman en Wim Leijendekkers bezochten op 14 januari de nieuwjaarsreceptie in Marktredwitz.
Ook op 14 januari vond de jaarvergadering van Comitee Swalmen-Marktredwitz en Partnerschafts Komitee Marktredwitz gehouden in Gasthof Goldene Löwe in Dörflas.

In 2010 werd in Marktredwitz een Partnerschafts Komitee opgericht gevormd uit afgevaardigden van diverse verenigingen en raadsleden (Stadträte). De stad Marktredwitz werd namens de “Stadtverwaltung” vertegenwoordigd door Lothar Friedmann en Alexander Letz.

Juli
Marktredwitz
Lustrumviering
Op vrijdag 16 juli reisden ca. 150 personen uit Swalmen voor de viering van het eerste partnerschapslustrum naar Marktredwitz. Onder het gezelschap bevonden zich naast Comité Swalmen-Marktredwitz, burgemeester Van Beers en echtgenote, raadslid Marij Pilz en echtgenoot, Trommel- en Fluiterkorps Heide, mannenkoor Swalmens Liedertafel en een afvaardiging van gemengd koor A Cappella.
Fietsclub Velo l’eauloo uit Swalmen kwam op zaterdag per fiets aan op de Markt van Marktredwitz waar zij door Frau Seelbinder en inwoners van Marktredwitz en Comité Swalmen-Marktredwitz werden ontvangen.