De stichting is ontstaan uit de Swalmer muziekverenigingen. In 2000 werd de “Werkgroep Swalmen-Marktredwitz” in het leven geroepen. Bij de voorbereidingen op de ondertekening van de officiële Partnerschap Swalmen-Marktredwitz in 2004 werd de naam gewijzigd in “Comité Swalmen-Marktredwitz”. In december 2011 werd de “Stichting Swalmen-Marktredwitz” notariëel geregistreerd.

De werkgroep werd gevormd door bestuurders van Swalmer Muziekverenigingen die vanaf 1994 Marktredwitz bezochten. Het Comité Swalmen-Marktredwitz, en later Stichting Swalmen-Marktredwitz bestaat thans niet meer uitsluitend uit bestuurders van (muziek-)verenigingen. Stichting Swalmen-Marktredwitz onderhoudt de band tussen de steden Roermond en Marktredwitz. Verder met Partnerschaftskomitee Marktredwitz en uiteenlopende organisaties uit Swalmen-Roermond en Marktredwitz.

De stichting zet zich in om stadsbesturen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen met het doel om van elkaar te leren en om te verbroederen volgens de doelstellingen van de Europese Gemeenschap.