Opgaveformulier

Dit formulier graag per persoon invullen en inleveren.

Na inleveren van het formulier bevestigt u uw deelname aan de reis en gaat u akkoord dat de penningmeester een factuur van de reissom opmaakt en u toekomen laat. De verschuldigde reissom dient vooraf aan vertrek (uiterlijk 15 juni 2022) voldaan te zijn. Na betaling is de opgave pas definitief.

    Bij Ongeval waarschuwen:    Ik bevestig mijn deelname aan de reis en ga akkoord met het tijdig betalen van de verschuldige reissom.